אומנות
יהודית
עכשווית

אומנות
יהודית
עכשווית

בתוך שכונה חרדית שוכנת לה גלריה לאמנות: מצד אחד מאפשרת לכל הציבורים בירושלים להנות מאמנות איכותית וגבוהה ומצד שני מאפשרת שיוויון הזדמנויות להציג בה.

Close Menu